Účelem dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ společnosti MSBIT je seznámit zákazníky, potenciální zákazníky nebo návštěvníky webových stránek společnosti MSBIT s důvody a postupy zpracování osobních údajů ze strany společnosti MSBIT d.o.o., Podpeč 8b, 1352 Preserje, Slovinsko, e-mail: [email protected] (dále jen „společnost MSBIT“ nebo „poskytovatel“ nebo „správce osobních údajů“).

Ve společnosti MSBIT si vážíme vašeho soukromí, proto vaše údaje vždy pečlivě chráníme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou kdykoliv změnit či doplnit bez předchozího upozornění nebo oznámení. S používáním webových stránek poskytovatele po změně či doplnění subjekt údajů potvrzuje, že souhlasí se změnami či doplněními.

Naše internetové aktivity jsou v souladu s evropskou legislativou (Nařízení (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR) a konvencemi Evropské rady (ETS č. 108, ETS č. 1818, ETS č. 185, ETS č. 189)) a národní legislativou Republiky Slovinsko (Zákon o ochraně osobních údajů (ZVOP-1, Ur. l. RS, č. 94/07), Zákon o elektronickém obchodování na trhu (ZEPT, Ur. 1. RS, č. 96/09 a 19/15) atd.).

Zásady ochrany osobních údajů se zabývají zpracováním informací, které od vás poskytovatel dostane, když navštívíte a použijete webové stránky společnosti MSBIT nebo mu je poskytnete jiným způsobem (nákupem přes telefon nebo v kamenných obchodech společnosti MSBIT atd.).

Správce a oprávněná osoba pro ochranu údajů

Správcem osobních údajů je společnost MSBIT d.o.o., Podpeč 8b, 1352 Preserje, Slovinsko.

Ve společnosti MSBIT je jmenovaná oprávněná osoba pro ochranu údajů, která je k dispozici na e-mailové adrese [email protected].

Osobní údaje

Osobní údaj je informace, která vás identifikuje jako konkrétního nebo identifikovatelného subjektu údajů.

Subjekt údajů je identifikovatelný tehdy, pokud je možno jej přímo nebo nepřímo identifikovat, především uvedením identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo osoby, údaje o lokalitě, internetový identifikátor, nebo pokud uvede jeden či více činitelů, které jsou příznačné pro jedincovu fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní či společenskou identitu.

V souladu s účely definovanými v těchto Zásadách poskytovatel shromažďuje následující osobní údaje:

 • základní údaje o uživateli (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, místo pobytu);
 • kontaktní údaje a údaje o mojí komunikaci se správcem (e-mailová adresa, telefonní číslo, datum, hodina a obsah poštovní či e-mailové komunikace, datum, hodina a délka telefonních hovorů, nahrávka telefonních hovorů);
 • kanál a kampaň – způsob získání člena, respektive zdroj, prostřednictvím něhož jsem přišel do styku se správcem (webové stránky a reklamní kampaň, respektive akce, telefonické zákaznické centrum, fyzická prodejna);
 • údaje o všech mých nákupech a vystavených fakturách (datum a místo nákupu, zakoupené položky, ceny zakoupených položek, celková částka nákupu, způsob platby, adresa doručení, číslo a datum vystavení faktury, označení osoby, která vystavila fakturu apod.) a údaje o řešení reklamací výrobků;
 • údaje o mém použití webových stránek správce (data a časy návštěv webových stránek, navštívené stránky, respektive adresy URL, čas strávený na každé stránce, počet navštívených stránek, celkový čas návštěvy webové stránky, provedená nastavení na webové stránce) a údaje o mém použití (čtení) přijatých zpráv (e-mail, SMS) správce.
 • údaje uvedené v dobrovolně vyplněných formulářích uživatelem, např. v rámci soutěží nebo použití konfigurátorů k určení optimálních produktů pro potřeby uživatele;
 • další údaje, které uživatel na požádání poskytne dobrovolně pro přístup k určitým službám, které tyto informace vyžadují.

Poskytovatel neshromažďuje a nezpracovává vaše osobní údaje, činí tak pouze v případě, pokud mu to vy sami umožníte, respektive mu to dovolíte, tj. při objednání výrobků nebo služeb, když se přihlásíte k odebírání e-novinek nebo se zapojíte do soutěže klubu apod., nebo pokud za shromažďování údajů existuje zákonný důvod nebo má poskytovatel na zpracování oprávněný zájem.

Časové období, ve kterém Poskytovatel uchovává shromážděné údaje, je podrobněji definováno v kapitole Uchovávání osobních údajů.

Účel zpracování a právní základ pro shromažďování a zpracování údajů

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje na následujících právních základech:

 • zákon smluvní vztahy,
 • souhlas subjektu údajů a
 • oprávněný zájem.

Shromažďování a zpracování osobních údajů na základě zákona a smluvních vztahů

V případě, že je záruka osobních údajů smluvní povinnost nebo povinnost, která je potřebná pro uzavření a plnění smlouvy s poskytovatelem, musíte poskytnout osobní údaje; v případě, že osobní údaje neposkytnete, nemůžete s poskytovatelem uzavřít smlouvu, také vám poskytovatel nemůže poskytnout služby, respektive dostavit produkty podle smlouvy, protože nemá potřebné údaje pro plnění smlouvy.

Účel zpracování Podrobnější vysvětlení
Uzavření a plnění smlouvy Uzavření a plnění smlouvy, uzavřené s poskytovatelem, včetně splnění vašich objednávek ze strany poskytovatele (doručení produktů a záruka služeb), ke komunikaci s vámi, kontrole vašich plateb a dodržování jiných povinností a/nebo vašich povinností (oprávněný zájem poskytovatele ke zpracování vašich osobních údajů, bod (f) článku 6 (1) GDPR).
Posílání reklamních novinek zákazníkům: o speciálních nabídkách, slevách a jiném obsahu prostřednictvím e-mailu nebo SMS Ve společnosti MSBIT d.o.o. na základě zákona ZEKom-1 (Zákon o elektronických komunikacích Republiky Slovinsko zavedený na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58 / ES ze dne 12. července 2002) naše zákazníky informujeme o našich výrobcích, službách a obsahu. Zákazník může kdykoli požádat o ukončení takové komunikace a zpracování osobních údajů.

Zákazník může kdykoli přerušit tento druh komunikace prostřednictvím odkazu k odhlášení z přijatých zpráv nebo napíše žádost na e-mailovou adresu [email protected], nebo použije tento formulář www.msbit.si.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Poskytovatel může údaje zpracovávat také na základě oprávněného zájmu pouze tehdy, pokud nad takovým zájmem nepřevládne zájem nebo základní osobní práva a svobody jednotlivce, ke kterému se vztahují osobní údaje, které vyžadují ochranu. V případě prosazování oprávněného zájmu poskytovatel pokaždé provede posouzení v souladu s Obecným ustanovením o ochraně údajů.

Účel zpracování Podrobnější vysvětlení
Obecné statistické zpracování dat o zákaznících a jejich objednávkách a potenciálních zákaznících (kontaktech) k účelům interní analýzy prodeje, opětovných nákupů, agregovaného chování zákazníků, optimalizace inzerce a obchodní optimalizace Ve společnosti MSBIT d.o.o. provádíme obecné statistické zpracování údajů o zákaznících a objednávkách a potenciálních kupujících (kontaktech), na základě kterých provádíme interní analýzu prodeje, opětovných nákupů a agregovaného chování zákazníků a monitorujeme a optimalizujeme efektivitu naší společnosti a optimalizujeme naši reklamu, např.:

 • Monitorujeme prodej prostřednictvím našich prodejních kanálů (internet, obchody, call centra)
  Monitorujeme, kolik zákazníků opětovně nakupuje, jak rychle a v jaké hodnotě
 • Monitorujeme obecné statistické údaje o prodeji, jako je průměrná hodnota košíku, počet produktů na objednávce a podobně
 • Monitorujeme reakce na elektronickou poštu, SMS zprávy, telefonní hovory a různé reklamní zprávy (TV reklamy, reklamy v rádiích, internetové reklamy) a na základě toho se optimalizujeme svou inzerci (rozhodujeme se jak, kde, komu a co inzerovat)

Takové statistické sledování nám umožňuje všeobecně optimalizovat prodej a inzerci a na základě toho uživatelům nabízet cenově přístupné produkty a služby.

Přístup k vašim minulým objednávkám a dalším údajům ze strany poradců v MSBIT call centru a obchodů s cílem nabídnout vám lepší služby a lepší nabídky Při volání do call centra MSBIT (resp. našeho volání Vám) nebo v případě Vaší návštěvy v obchodě MSBIT (pokud se identifikujete), mají naši prodejní a podpůrní konzultanti přístup k Vašim zaznamenaným osobním informacím a historii nákupů, na základě kterých Vám nabídneme lepší služby a personalizované nabídky.

Pokud si to nepřejete, můžete kdykoli přerušit zpracování dat napsáním žádosti na e-mailovou adresu [email protected], nebo použitím tohoto formuláře www.msbit.si.

Zpracování údajů o nepřevzatých zásilkách za účelem předcházení podvodů Ve společnosti MSBIT d.o.o. na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme data o odeslaných a nepřevzetých objednávkách na dálku, s čímž zjišťujeme, jestli a kteří zákazníci mnohokrát objednávají zboží na dálku s platbou při převzetí, ale zásilky nepřevezmnou, čímž naší společnosti vznikají škody, kterým chceme předejít.

Když tyto zákazníky identifikujeme, znemožníme jim v internetovém obchodě objednání výrobků s platbou při převzetí, ale stále mají možnost objednávat výrobky s okamžitou platbou pomocí platebních karet nebo PayPal.

Automatická e-mailová komunikace s uživatelem na základě zahájení online nákupního procesu Ve společnosti MSBIT d.o.o. na základě našeho oprávněného zájmu potenciálním zákazníkům, kteří do nákupního košíku přidali vybrané produkty, ale nedokončili nákup, občas pošleme e-maily týkající se jejich neukončeného nákupu s cílem pokusit se dokončit nákup nebo poskytnout pomoc a informace s ním spojené.

Pokud si to nepřejete, můžete kdykoli přerušit zpracování dat napsáním žádosti na e-mailovou adresu [email protected], nebo použitím tohoto formuláře www.msbit.si.

Základní personalizovaná komunikace (prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonních hovorů, oznámení prostřednictvím prohlížeče, informací na webové stránce, sociálních sítích) s přizpůsobenými slevami, nabídkami a obsahem. V rámci základní personalizované komunikace (prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonních hovorů, pošty, oznámení prostřednictvím prohlížeče, informací na webové stránce, sociálních sítí) se snažíme nabídnout relevantní nabídky, slevy a další obsah, které by Vás mohly zajímat na základě Vašich minulých interakcí s námi.

K tomu používáme tyto Vaše údaje:

 • Demografické údaje (pohlaví, datum, narození, ZEKom-1 resp. stáří, adresa)
 • Historie Vašich nákupů (zakoupené výrobky, čas nákupu, počet nákupů)
 • Jednoduché posuzování Vašeho chování na internetových stránkách MSBITu (prohlížení jednotlivých výrobků a obsahu, které mohou spustit posílání personalizovaných zpráv) bez použití těchto dat k vytváření uživatelských profilů
  – Vaše reakce (otevření zprávy, kliknutí na odkaz, nákup) na různé zprávy, které Vám posíláme.

Při tom nepoužíváme žádné poloautomatické nebo automatické profilování, ale pouze vybíráme vhodné skupiny příjemců pro jednotlivé zprávy. Při tom nikdy nezasahujeme do údajů jednotlivce, ale provádíme agregované zpracování větších skupin.

Na základě těchto informací pak může závisí to, které zprávy od nás obdržíte:

 • Jaké produkty a obsah Vám představíme (např. na klouby, detoxikaci, hubnutí, celkovou zdravou výživu atd.)
 • Jaké nabídky obdržíte (zákazníci s vyšším počtem nebo frekvencí nákupů u společnosti MSBIT získávají lepší nabídky)
 • Jak často Vám budeme posílat zprávy a prostřednictvím kterých komunikačních kanálů

Zákazník může kdykoli přerušit tento druh komunikace prostřednictvím odkazu k odhlášení z přijatých zpráv nebo napíše žádost na e-mailovou adresu [email protected], nebo použije tento formulář www.msbit.si.

Přímé oznamování speciálních nabídek, slev a dalšího obsahu prostřednictvím telefonních hovorů a běžnou poštou Ve společnosti MSBIT d.o.o. na základě našeho oprávněného zájmu občas informujeme zákazníky o našich produktech, službách, slevách a obsahu prostřednictvím telefonních hovorů a běžné pošty. Zákazník může kdykoli požádat o ukončení takové komunikace a zpracování osobních údajů.

Zákazník může kdykoli přerušit tento druh komunikace, když napíše žádost na e-mailovou adresu [email protected], nebo použije tento formulář www.msbit.si.

Použití Facebook reklamního nástroje Facebook Custom Audiences (“Facebook personalizované publikum”) Ve společnosti MSBIT d.o.o. za základě našeho oprávněného zájmu používáme u internetové inzerce také službu Facebook Custom Audiences (“Facebook personalizované publikum”), a sice nebo jako součást implementace základní personalizované komunikace na základě jejího oprávněného zájmu nebo jako součást získaného souhlasu ke komunikaci s personalizovanými nabídkami a obsahem na základě profilu uživatele.

Tato služba funguje takto:

 1. Na Facebooku nahrajeme Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi z Vašeho nákupu nebo z Vašeho dobrovolného vstupu.
 2. Facebook provede srovnání Vaší e-mailové adresy a uživatelské základny a určí, zda jste uživatel Facebooku.
 3. Pokud nejste uživatelem Facebooku, pak se s Vaší e-mailovou adresou nic neděje a Facebook s ní neprovádí žádnou aktivitu.
 4. Jste-li uživatelem Facebooku, pak vás Facebook přidá k nově vytvořenému seznamu personalizovaného publika, které pouze a výslovně nám umožní zobrazovat personalizované reklamy v této skupině uživatelů na Facebooku.
 5. Na základě toho Vám můžeme na Facebooku ukázat více na Vás zaměřené a personalizované reklamy, a především dodatečné slevy.

Zákazník může kdykoli přerušit tento druh komunikace, když napíše žádost na e-mailovou adresu [email protected], nebo použije tento formulář www.msbit.si.

Zpracování na základě vašeho souhlasu

Poskytovatel, pokud k tomu dáte souhlas, shromažďuje a zpracovává (používá) vaše osobní údaje k následujícím účelům, a sice:

 • k záruce, že máte přístup z vašeho internetového účtu a používáte váš internetový účet u poskytovatele a internetový obchod poskytovatele a dále z technických důvodů správy na internetových stránkách poskytovatele,
 • k záruce, že máme přístup ke zvláštním informacím, které jsou vám k dispozici na webové stránce poskytovatele a na vašem internetovém účtu/profilu, který zajišťuje poskytovatel,
 • k přípravě a posílání personalizovaného elektronického časopisu, pokud jste se přihlásili k jeho odebírání,
 • k posílání reklamních novinek a podobných zajímavostí e-mailem, SMS zprávou, fyzickou poštou nebo telefonním hovorem, kdy pro to neexistuje jiný právní základ a souhlasili jste s tím,
 • ke všem ostatním účelům, se kterými souhlasíte při spolupráci s poskytovatelem

Vytváření profilů uživatelů na základě souhlasu

Na základě vašeho souhlasu provádí poskytovatel také komunikaci, za pomoci různých komunikačních kanálů (e-mail, SMS, telefonní hovory, pošta, oznámení prostřednictvím prohlížeče, informace o webových stránkách), sociálních sítí).

Abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší nabídky a obsah přizpůsobený vašim potřebám, s vašim souhlasem vytvoříme profil, který je základem personalizované komunikace.

Profily vytváříme na základě různých uživatelských údajů:

 • Demografické údaje (pohlaví, datum narození, adresa)
 • Historie vašich nákupů (koupené výrobky, čas nákupu, počet nákupů)
 • Odpovědi v různých MSBIT dotaznících na MSBIT webových stránkách
 • Chování na MSBIT webových stránkách (prohlížení jednotlivých produktů nebo obsahu, přidání výrobků do košíku, internetové transakce)
 • Vaše odezvy (otevření zprávy, kliknutí na konkrétní odkaz, nákup) na e-maily a další zprávy, které vám zasíláme

Na základě tohoto uživatelského profilu může záviset to, jaký obsah a nabídky od nás obdržíte:

 • Jaké produkty a obsah vám nabídneme (např. na klouby, detoxikaci, hubnutí, celkovou zdravou výživu atd.), aby pro vás byly maximálně zajímavé
 • Jaké nabídky obdržíte (zákazníci s větším počtem nebo frekvencí nákupů v MSBITu obdrží výhodnější nabídky)
 • Jak často vám budou posílat zprávy a přes jaký komunikační kanál

Pokud jste souhlasili s takovým zpracováním údajů a již si to nepřejete, můžete kdykoli přerušit zpracování dat napsáním žádosti na e-mailovou adresu [email protected] nebo použitím tohoto formuláře www.msbit.si.

Pokud si přejete přístup do nepersonalizovaného e-mailového informování a nepřejete si personalizovaný (přizpůsobený) e-mailový časopis, můžete se přihlásit na nepersonalizovanou verzi tady www.msbit.si.

Zpracování citlivých zdravotních údajů v rámci služby SensiVital

Služba SensiVital je bezplatná služba, kterou společnost MSBIT nabízí v obchodech MSBIT.

Uživatelé této služby obdrží:

 • Provádění osobních měření zdraví (Tanita, Vitastiq, Oximetr a další dle výběru uživatele) a informace o výsledcích
 • Analýza osobního stavu s návrhy na zlepšení životního stylu a výživy
 • Doporučení k nákupu vhodných doplňků stravy a dalších produktů, které pomohou zlepšit osobní stav založený na výsledcích analýzy
 • Občasná proaktivní komunikace s uživatelem ohledně dalších termínů návštěvy poradce nebo ohledně osobního postupu nebo opětovného nákupu doporučených produktů.

Pro poskytnutí služby jsou požadovány následující osobní údaje uživatele:

 • Jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • přehled osobních zdravotních cílů, problémů a zájmů
 • přehled životního stylu (strava, způsob pohybu)
 • údaje z měření provedených během konzultací (Tanita, Vitastiq, Oximetr a další)

Veškerá data jsou pečlivě chráněna a používána pouze za účelem poskytování poradenství a komunikace s uživatelem v rámci služby SensiVital.

Jako uživatel, který použil službu SensiVital, může kdykoli přerušit tento druh komunikace prostřednictvím odkazu k odhlášení z přijatých zpráv nebo napíše žádost na e-mailovou adresu [email protected], nebo použije tento formulář www.msbit.si.

Uchovávání osobních údajů

Poskytovatel bude uchovávat vaše osobní údaje jen po takovou dobu, dokud to bude nezbytné k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány (např. aby zajistil, že používáte internetový účet poskytovatele a webové stránky poskytovatele, aby zajistil splnění vašich objednávek, kontroloval vaše platby a splnění jiných povinností poskytovatele a/nebo vašich povinností, aby se ujistil, že máte přístup ke specifickým informacím, které máte k dispozici, aby se ujistil, že můžete využívat výhod MSBIT klubu, že vám poskytovatel může posílat e-novinky atd.).

Tyto osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává na základě zákona, Poskytovatel uchovává po dobu, kterou předepisuje zákon.

Tyto osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává za účelem plnění smluvního vztahu s subjektem údajů, Poskytovatel uchovává po dobu nezbytnou k vykonání smlouvy a dalších 5 let od jejího ukončení, s výjimkou případu, kdy dojde ke sporu ohledně smlouvy mezi vámi a Poskytovatelem; v takovém případě Poskytovatel uchová údaje po dobu 5 let po konečném rozhodnutí soudu nebo rozhodčího řízení nebo vyrovnání nebo, pokud nebyl soudní spor, 5 let ode dne smírného urovnání sporu.

Poskytovatel tyto osobní údaje, které zpracovává na základě osobního souhlasu nebo oprávněného zájmu, uchovává natrvalo, do odvolání tohoto souhlasu nebo žádosti o přerušení zpracování, ledaže vzhledem k okolnostem bylo už dříve dosaženo účelu zpracování osobních dat (pokud dal např. subjekt údajů souhlas ke zpracování osobních údajů k účelu členství v klubu výhod a správce by přestal vést klub výhod, osobní údaje, provázané s tímto klubem, by nesměl schraňovat) nebo pokud tak nařizuje zákon.

Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje efektivně a trvale vymaže nebo anonymizuje, aby již nemohly být propojeny s konkrétním jednotlivcem

Smluvní zpracování osobních údajů

Jako subjekt údajů jste obeznámeni a souhlasíte, že poskytovatel může jednotlivé úkoly ve vztahu s vašimi údaji svěřit jiným osobám (smluvním zpracovatelům). Smluvní zpracovatelé mohou důvěrné informace zpracovávat výhradně jménem poskytovatele, v mezích oprávnění poskytovatele (v písemné smlouvě, respektive jiném právním aktu) a v souladu s účely, které jsou definovány v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Smluvní zpracovatelé, kterým správce poskytne osobní údaje, jsou:

 • účetní servis;
 • advokátní kanceláře a další poskytovatelé právního poradenství;
 • poskytovatelé zpracování dat a analýz;
 • údržba IT systémů;
 • poskytovatelé posílání e-mailových zpráv (např. Mailchimp);
 • poskytovatelé platebních systémů, jako jsou PayPal, Klarna, Sofort a další);
 • poskytovatelé systémů ke spravování vztahů se zákazníky (např. Microsoft);
 • poskytovatelé online inzerce (např. Google, Facebook).

Poskytovatel nebude poskytovat vaše osobní údaje třetím neoprávněným osobám.

Poskytovatel či smluvní zpracovatelé budou zpracovávat osobní údaje pouze v rámci pokynů správce osobních údajů a nesmějí je využívat na splnění jakýchkoli vlastních zájmů.

Poskytovatel nebo smluvní zpracovatelé osobních údajů, je nebudou vyvážet do třetích zemí (vně členských států Evropského hospodářského prostoru – členské státy EU a Island, Norsko in Liechtenstein) a v mezinárodní organizace, s výjimkou USA – všichni smluvní zpracovatelé v USA jsou zahrnuti do programu Privacy Shield.

Svobodné rozhodnutí

Nad informacemi, které o sobě poskytnete, máte kontrolu vy. Pokud se rozhodnete, že vaše údaje poskytovateli neposkytnete, nebudete mít přístup k některým místům, respektive funkcím na webových stránkách.

Pokud si přejete dostávat e-novinky, napište nám to na e-mailovou adresu [email protected]. Pokud se změní vaše osobní údaje (PSČ, e-mailová adresa, trvalé bydliště, telefonní číslo), informujte nás prosím o těchto změnách na e-mailovou adresu [email protected].

Automatické zaznamenávání informací (neosobní údaje)

Kdykoli vstoupíte na webové stránky, obecné, neosobní údaje (počet návštěv, průměrná doba návštěvy na webové stránce, navštívené stránky) se automaticky zaznamenávají (nikoli jako součást přihlášení). Tyto informace slouží k měření přitažlivosti našich webových stránek a ke zlepšování obsahu a užitečnosti. Vaše údaje nejsou předmětem dalšího zpracování a nebudou poskytovány třetí straně.

Cookies

Cookies jsou nenápadné dokumenty, které jsou dočasně uloženy na vašem pevném disku a umožňují poskytovateli identifikovat váš počítač při příští návštěvě webových stránek. Poskytovatel používá soubory cookies pouze ke shromažďování informací týkajících se používání webových stránek a k optimalizaci svých internetových inzertních aktivit.

Reklamní soubory cookies sledují používání webových stránek Poskytovatele služeb pouze tehdy, pokud subjekt údajů souhlasí s používáním souborů cookies na webové stránce.

Bezpečnost

Poskytovatel si velmi zakládá na tom, aby zajistil bezpečnost osobních údajů. Vaše data jsou celou dobu chráněna před ztrátou, zničením, paděláním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.

Souhlas nezletilé osoby v souvislosti se službami informační společnosti

Nezletilé osoby mladší 16 let by neměly poskytovat žádné osobní údaje na webové stránky ani nikam jinam bez svolení (souhlasu nebo schválení) nositele rodičovské zodpovědnosti (jednoho z rodičů nebo opatrovníků). Poskytovatel nikdy nebude vědomě shromažďovat osobní údaje osob, o kterých by věděl, že jsou nezletilé (do 16 let), nebo by tyto údaje kdokoli jakýmkoli způsobem zneužil či poskytl neoprávněné třetí straně bez souhlasu nositele rodičovské zodpovědnosti za dítě.

Uvedené informace nemají vliv na obecné smluvní právní předpisy členských států, jako jsou pravidla o platnosti nebo účinku smlouvy týkající se dítěte.

S ohledem na dostupné technologie poskytovatel vynaloží jisté úsilí, aby zjistil, zda nositel rodičovské zodpovědnosti dal dítěti souhlas či svolení.

Práva subjektu údajů týkající se zpracování dat

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat. Kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected]. Podle vašeho požadavku vás budeme informovat – písemně a v souladu s předpisy.

K zajištění korektního a transparentního zpracování máte podle pravidel jako subjekt údajů následující práva:

Právo na odvolání souhlasu: pokud jste jako subjekt údajů souhlasil se zpracováním vašich osobních údajů (pro jeden nebo více konkrétních účelů), máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na legálnost zpracování údajů, které bylo předmětem souhlasu až do jeho odvolání;

Souhlas může být odvolán písemným prohlášením odeslaným správci na jeden z kontaktů uvedených na webové stránce https://www.msbit.si/kontakt.

Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů pro j subjekt údajů nemá žádné negativní důsledky ani sankce. Je však možné, že po odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů už správce nebude moci nabízet své jednotlivé služby, v případě, že se jedná o služby, které nelze poskytnout bez osobních údajů (např. klub výhod nebo personalizované informování).

Právo na přístup k osobním údajům: jako subjekt údajů máte právo získat od poskytovatele (správce osobních údajů) potvrzení o tom, zda se ve vztahu s vámi zpracovávají osobní údaje, a pokud ano, přístup k osobním údajům a určitým informacím (o účelu zpracování, o typech osobních údajů, o uživatelích, o době uchovávání respektive kritériích pro určení období, o existenci práva na opravu nebo vymazání údajů, práva k omezení a námitek proti zpracování a práva na stížnost u kontrolního orgánu, o zdroji údajů, pokud nebyly shromážděny u vás, o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, jeho důvody a významu a důsledků takového zpracování pro vás a o dalších informacích v souladu s článkem 15 GDPR);

Právo na opravu osobních údajů: jako subjekt údajů máte právo na to, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje týkající se vás. Jako subjekt údajů, s ohledem na účely zpracování, máte právo doplnit neúplné informace, včetně předložení dodatečného prohlášení;

Právo na výmaz (“právo zapomenout”): jako subjekt údajů máte právo, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní informace, které se vás týkají, a poskytovatel musí tyto informace vymazat bez zbytečného odkladu, pokud existuje jeden z následujících důvodů:

(a) údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly shromažďovány, resp. jinak upraveny,

(b) pokud odvoláte souhlas ke zpracování a neexistuje jiný právní základ,

(c) pokud máte námitky proti zpracování, ke zpracování ale neexistují žádné nadřazené legální důvody,

(d) údaje byly zpracovány nezákonně,

(e) údaje je třeba vymazat, aby byly splněny právní závazky vyplývajících z právních předpisů EU nebo právních předpisů členského státu, které se vztahují na poskytovatele,

(f) údaje byly shromažďovány z nabídek služeb informační společnosti.

Jako subjekt údajů v určitých případech, které jsou popsány ve 3. odstavci čl. 17 GDPR, nemáte právo smazat údaje

Právo na omezení zpracování: jako subjekt údajů máte právo dosáhnout toho, aby poskytovatel omezil zpracování, pokud existuje jeden z případů:

(a) pokud zpochybňujete přesnost údajů za období, které poskytovateli umožňuje ověřit přesnost údajů,

(b) zpracování je nezákonné, vy jste proti smazání údajů, místo toho ale požadujete omezení jejich užívání,

(c) poskytovatel údaje už nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k prosazování, uskutečnění a obhajování právních nároků,

(d) podal jste námitku týkající se zpracování, dokud se neprověří, zda právní důvody poskytovatele převažují nad vašimi důvody;

Právo na přenositelnost údajů: jako subjekt údajů máte právo na získání osobních údajů týkající se vás, které jste poskytl poskytovateli, v strukturované obecně používané a strojově čitelné podobě a máte právo předat tyto informace jinému správci, aniž by vám poskytovatel, kterému byly poskytnuty osobní údaje, bránil, a to pokud:

(a) zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a

(b) zpracování probíhá pomocí automatizovaných prostředků.

Jako subjekt údajů máte při realizaci uvedeného práva o přenositelnosti údajů právo předávat osobní údaje přímo od jednoho správce (poskytovatele) k jinému, pokud je to technicky možné;

Právo vznést námitku proti zpracování: jako subjekt údajů máte na základě důvodů, které se týkají vaší konkrétní situace, právo, že kdykoli vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, svěřené poskytovateli (bod (e) článek 6 (1) GDPR) nebo je nezbytná pro oprávněné zájmy, o které usiluje poskytovatel nebo třetí osoba (bod (f) článek 6 (1) GDPR), včetně vytvořených profilů na základě uvedených zpracování; poskytovatel přestane zpracovávat osobní údaje, pokud ale nastanou nutné legální důvody pro zpracování, které převládají na vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo k prosazování, uskutečnění a obhajování právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány k marketingovým účelům, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů týkající se jeho osoby pro takové marketingové účely, včetně profilování, pokud se týká takového přímého marketingu; pokud se subjekt údajů postaví proti zpracování za účelem přímého marketingu, údaje už nejsou pro tyto účely zpracovávány.

Pokud jsou údaje zpracovány pro vědecké, historicko-výzkumné nebo statistické účely, má subjekt údajů právo, z důvodů s jeho specifickým postavením, vznést námitky, pokud není zpracování potřebné pro plnění úkolu, který se provádí z důvodů veřejného zájmu;

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné právní prostředky (správní či jiné), má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení předpisů (ve Slovinsku je to Informační komisař – Informacijski pooblaščenec), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byly porušeny předpisy o ochraně osobních údajů.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné právní prostředky (správní nebo mimosoudní), máte jako subjekt údajů právo na účinný právní prostředek, tedy jako subjekt údajů proti právně závaznému rozhodnutí orgánu v souvislosti s ním, jakož i v případech, kdy kontrolní orgán nezpracovává vaši stížnost nebo vás do třech měsíců neinformuje o stavu věci nebo o rozhodnutí. Na postupy proti dozorovému úřadu existují soudy v členských státech, ve kterých má dozorový úřad sídlo.

Subjekt údajů může všechny požadavky týkající se uplatňování práv v souvislosti s osobními údaji písemně poslat správci, a sice na jeden z kontaktů uvedených na webové stránce https://www.msbit.si/kontakt.

Pro potřeby ke spolehlivé identifikaci v případě uplatňování práv v souvislosti s osobními údaji může správce požadovat od subjekt údajů doplňující informace, toto opatření může odmítnout pouze v případě, pokud prokáže, že subjekt údajů nemůže být spolehlivě identifikován.

Správce musí na žádost osoby, která uplatňuje svá práva týkající se osobních údajů, odpovědět bez zbytečných odkladů a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Oznámení dozorovému úřadu o porušení ochrany osobních údajů

V případě porušení ochrany osobních údajů je o tom Poskytovatel povinen informovat příslušný dozorový orgán, s výjimkou případů, kdy je pravděpodobné, že porušením nebyla ohrožena práva a svobody subjektů údajů. Pokud při porušení existuje podezření, že byl spáchaný trestný čin, je Poskytovatel o porušení povinen informovat policii a / nebo příslušnou prokuraturu.

V případě, že došlo k porušení, které může způsobit vysoké riziko práv a svobod subjektů údajů, je Poskytovatel povinen okamžitě respektive pokud to není možné okamžitě, poté bez zbytečného odkladu, informovat subjekt údajů, o jehož osobní údaje se jedná. Oznámení subjektu údajů musí být provedeno ve srozumitelném jazyce.

Zveřejnění změn

Veškeré změny našich zásad o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na těchto webových stránkách.

Použitím webových stránek subjekt údajů potvrzuje, že přijímá a souhlasí s celým obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů.